Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Scrisoarea către Wu Zhi se constituie într-un interesant complement pentru Discursul despre literatură. La fel ca și în textul precedent, Cao Pi, în același stil extrem de viu, dă glas unei experiențe personale a literaturii, văzută aproape ca un act de comuniune între cei care o practică, atît ca meserie, cît ca și ca manieră de eliberare personală și de afirmare a individualității și a libertății. Subiectul scrisorii, adresată magistratului din Zhaoge, Wu Zhi, în anul 218, este reprezentat de aceiași șapte scriitori menționați mai sus și cunoscuți ulterior drept "Cei șapte maeștri din perioada Jian'an". Mulți dintre aceștia muriseră în anul anterior într-o epidemie. Iar dacă în Discursul despre literatură Cao Pi realizase doar parțial o evaluare a lor în termenii psihologizanți care vor deveni regulă în critica literară ulterioară, el revine aici și trece în revistă, în acest sens, caracteristicile scriiturii fiecăruia dintre prietenii și tovarășii săi.
Textul s-a păstrat în Wenxuan, 42. Varianta folosită pentru traducere provine din Cheng Qianfan (ed.), Zhongguo gudai wenxue yinghua (Shanghai jiaoyu chubanshe, 1984, pp. 121-126). A fost consultată și traducerea lui Burton Watson din Renditions 1994. 41-42, pp. 9-10.Cao Pi: O scrisoare către Wu Zhi
Traducere de Dinu LucaÎn ziua a treia din luna a doua, Pi are să limpezească:

Anii și lunile ușor sporesc și de cînd ne-am despărțit se fac patru ani. Să nu te vezi trei ani - pînă și poetul oftează, în Dealul de răsărit,[1] că e mult: darămite dacă e și mai mult? Cum de-mi mai țin oare gîndurile? Deși scrisorile au mers înainte și înapoi (între noi), n-a fost îndeajuns ca să-mi desfacă acest nod de tristețe.

Anul trecut a fost o molimă și mulți prieteni și rude au fost loviți de această nenorocire. Xu Gan, Chen Lin, Ying Yang și Liu Zhen[2] au murit cu toții în același timp: cum să pot da glas durerii (care mă încearcă)? Pe vremuri, cînd ne petreceam sau stăteam laolaltă, la drum carele erau unite unul de altul iar la oprire rogojinile ne erau legate una de alta: cum să fi putut noi oare să ne pierdem unii de ceilalți măcar o clipă? De fiecare dată cînd ce era turnat în cupă trecea de la unul la altul și (instrumentele cu) corzi și cele de suflat laolaltă cîntau, vinul ne era pe plac și urechile ni se înroșeau și, înălțîndu-ne capetele, incantam poeme. În acele momente, eram nechibzuiți și nu ne știam bucuria. Socoteam ca fiecăruia i-au fost dați o sută de ani și că astfel vom putea multă vreme să stăm laolaltă și să avem grijă unul de celălalt. Cum să-mi închipui că în răstimpul a cîțiva ani ne vom ofili și vom cădea și că mulți ne vom atinge sfîrșitul? Îmi sfîșie inima să vorbesc despre asta.

Nu demult, am strîns textele rămase de la ei și le-am reunit într-o antologie. Privindu-le numele, (am văzut) că acestea intraseră deja în condica duhurilor: mi-am amintit de călătoriile noastre de demult și mi s-a părut că-i văd încă cu ochiul minții. Însă acești maeștri s-au preschimbat în scîrnă și țărînă: ce mai poate fi acum spus?

Privind la oamenii de litere din vechime și de azi, (vedem că) în general nu se îngrijesc de faptele mărunte și că puțini sînt cei care pot să se înalțe prin renumele și noblețea lor. Xu Gan era singurul care însă cuprindea și rafinamentul și îmbrățișa și substanța: liniștit, calm și cu puține dorințe, el avea aspirațiile (pustnicului de pe) muntele Ji[3] și se poate spune ca era un om ales plin de armonie.[4] El a compus Discursurile mijlocului în peste 20 de capitole, care s-a împlinit într-o rostire cu totul personală: cuvintele și ideile sînt canonic-elegante și sînt vrednice să fie date mai departe posterității, iar acest maestru nu va cunoaște ofilirea.

Yin Yang avea adesea gînd de zugrăvire și făurire pline de podoabă, talentul și învățătura fiindu-i întru totul îndeajuns pentru a scrie cărți. Că aspirații atît de frumoase nu și-au găsit urmarea e într-adevăr regretabil.

Recent am citit pe de-a-ntregul scrierile (acestor) maeștri și, față în față cu ele, m-am aflat ștergîndu-mi lacrimile: simțeam și durere față de cei dispăruți și mă gîndeam și la (ce mă așteaptă pe) mine însumi.

Memorialele lui Kong Rong sînt foarte robuste, fiind însă puțin prea bogate și ornamentate. Liu Zhen are o suflare neobișnuită, dar nu are forță: el se pricepe totuși la poezia în cinci silabe și subtilitatea lui îl deosebește cu totul de contemporani. Scrisorile lui Ruan Yu sînt vii și vivace, aducînd îndeajunsă bucurie. Doar Wang Can se pricepe la rapsodii, dar din păcate forma acestora este prea slabă ca să poată purta podoaba (expresiei); cît despre (textele) în care e bun, cei vechi nu-l pot depăși cu mult.

În vechi, Bo Ya și-a rupt corzile (lirei) după (moartea lui) Zhong Ziqi iar Confucius a aruncat toată carnea tocată (cînd a auzit de moartea lui) Zi Lu[5]: primul era îndurerat că e greu să dai peste unul care să se priceapă la sunete iar celălalt întristat că alți discipoli nu-l vor mai putea ajunge. Maeștrii (Jian'an) nu i-au ajuns chiar pe cei vechi, însă au fost vîrfurile vremurilor lor, iar cei rămași încă astăzi deja nu-i mai pot atinge. "Nu-l trata pe cel mai mic decît tine cu ușurință",[6] iar pe cei ce vor veni după noi să nu-i disprețuim: însă mi-e teama că domnia-ta și cu mine nu vom mai ajunge să-i vedem.

Anii îmi sînt deja înaintați iar în cuget țin zece mii de crîmpeie (de gînd). Uneori cîte ceva mă îngrijorează și trece noaptea toată și eu tot nu închid ochii. Însă cînd oare au să mai fie aspirațiile și gîndurile mele din nou asemenea cu cele din vremurile vechi? Deja m-am preschimbat într-un moșneag, chiar de nu am încă păr alb. Împăratul Guang Wu a spus: "Ani am peste treizeci, iar printre soldați am stat zece: schimbările (văzute de mine) nu sînt puține."[7] Virtutea mea nu se poate asemăna cu a lui, însă ca vîrstă sîntem la fel. Eu am substanța unui cîine sau a unei capre dar îmbrac blana plină de podoabă unui tigru sau a unui leopard; lipsit de strălucirea stelelor, o iau cu împrumut pe cea a soarelui și a lunii; fiecare mișcare îmi e privită și urmărită: cînd oare se va schimba aceasta? Mi-e teamă că niciodată nu o să mai ajung să petrec ca în zilele cele de demult. În tinerețe într-adevăr se cade să faci ce poți, căci după ce anii au trecut și s-au petrecut, cum oare să-i faci să mai rămînă? Cînd cei vechi spuneau că (dacă ziua e prea scurtă) "să rătăcești noaptea la lumina torțelor" aveau pricinile lor.[8]

În ultima vreme, din ce ți-ai mai găsit bucurie? Ai oare cîte vreo alcătuire sau creație noua? Eu înspre răsărit suspin și îți scriu scrisoare ca să-ți înfățișez ce se află în inima mea.

Pi atît a avut să limpezească.
N O T E


[1]"Dealul de răsărit" face parte din Cartea poemelor (nr. 156) și se construiește pe întoarcerea acasă, după trei ani, a unui soldat aflat într-o campanie militară.

[2]Vezi mai sus celalalt text al lui Cao Pi, precum și nota 3 de la textul anterior.

[3]Xu You a refuzat să primească tronul pe care împăratul Yao vroia să i-l cedeze și s-a ascuns de acesta pe muntele Ji.

[4]Aluzie la un celebru pasaj din Analectele lui Confucius (6.18.), la care se va face referire și mai jos: "Cel ale cărui porniri întrec învățătura e-un om necizelat ce nu cunoaște măsura. Cel ce prin învățătură pornirile și-a stăpînit nu-i decît un cărturar instruit. Cel la care firea cu învățătura știu să se îmbine [binbin, echivalat aici prin "plin de armonie"], acela-i ce se cheamă Omul ales sau Omul de bine." Versiunea românească, Confucius, Analecte, Editura Humanitas, București, 1996, p. 133, traducere de Florentina Vișan.

[5]Bo Ya, un celebru muzician, nu a dorit să mai cînte cînd singurul care îi aprecia pe deplin muzica, Zhong Ziqi, a murit. Confucius, aflînd de moartea discipolului său, Zi Lu, care a fost ucis și-apoi ciopîrțit în bucăți, a ordonat să fie aruncată toată carnea tocată din casă.

[6]Analecte 9.23. Varianta românească, ed. cit., p. 169.

[7]Împăratul Guangwu (25 ~ 56) este întemeietorul dinastiei Han de Răsărit.

[8]Citat din poemul numărul 15 din rîndul așa-numitelor Nouăsprezece poeme vechi din dinastia Han.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers