Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Un discurs despre literatură al lui Cao Pi (187 ~ 226), scris cu cîțiva ani înainte ca acesta să se înscăuneze formal ca împărat al noii dinastii Wei și să pună astfel capăt primei mari dinastii chineze, Han, făcea parte inițial dintr-o serie mai mare de Discursuri canonice, expuneri teoretice pe varii teme. Discursurile canonice nu s-au păstrat însă decît fragmentar, soartă pe care a împărtășit-o și eseul de față. Din multe puncte de vedere, Un discurs despre literatură este tipic pentru noua sensibilitate culturală care începe să se impună în China secolului 3 și care avea să se concretizeze, mai tîrziu, în direcția autonomizării, a personalizării și a individualizării literarului: vechile preocupări pentru moralitatea, canonicitatea și eficiența textului literar cedează aici locul referirilor la "suflul" sau "suflarea" (qi) auctorială, la relația dintre speciile literare și personalitatea scriitorului sau la rolul literaturii în asigurarea nemuririi și a celebrității. Scris din perspectiva unui patron literar, simultan teoretician, dar și practicant al literelor - lui Cao Pi îi datorăm numeroase rapsodii, poeme, scrisori etc. - Discursul este și o operă foarte personală și foarte vie, produs al unei inteligențe profund preocupate de lumea literară a timpului său.
Textul s-a păstrat în Wenxuan, 52. Varianta folosită pentru traducere provine din antologia Wei Jin Nan Bei chao wenxue shi cankao ziliao cu comentariile membrilor Secției de predare și cercetare a literaturii chineze de la Universitatea Beida (Zhonghua shuju, Beijing, 1962, pp. 45-53). Au fost consultate și traducerile lui Stephen Owen (Readings in Chinese Literary Thought, Harvard University Press, Cambridge, 1992, pp. 57-72) și Wong Siu-kit (Early Chinese Literary Criticism, Chinese University Press, Hong Kong, 1983, pp. 19-22).Cao Pi: Un discurs despre literatură
Traducere de Dinu LucaOamenii de litere se disprețuiesc unii pe alții - din vechi așa a fost. Fu Yi și Ban Gu se aveau ca frații, însă Ban l-a micșorat (în vorbe pe Fu), scriindu-i într-o scrisoare fratelui său mai mic, Ban Zhao[1]: "Prin putința lui de a înșirui cuvinte, Fu Yi a devenit librar la Terasa cu Orhidee[2]: cînd cobora pensula (să scrie), nici că se mai putea opri."

Oamenii se pricep să se arate vederii pe ei înșiși: dar literatura nu are o singură formă și puțini sînt cei care se pricep la toate, așa că fiecare își folosește ajunsurile ca să-și pună în umbră neajunsurile. O vorbă de prin sate spune: "Am acasă o mătură tocită, face cît o mie de galbeni": de același soi este și necazul de a nu te vedea pe tine însuți.

Oamenii de litere de azi sînt Kong Rong, numit și Wen Ju, din statul Lu; Chen Lin, numit și Kong Zhang, din Guangling; Wang Can, numit și Zhong Xuan, din Shanyang; Xu Gan, numit și Wei Chang, din Beihai; Ruan Yu, numit și Yuan Yu, din Chenliu; Ying Yang, numit și De Lian, din Runan; și Liu Zhen, numit și Gong Gan, din Dongping. Acești șapte maeștri[3] în învățătură nimic nu au lăsat deoparte, iar în rostire nimic nu au avut de împrumut. Toți și-au mînat armăsarii cei iuți cale de o mie de li și au galopat laolaltă cu același pas: să se admire din această pricină le-a fost însă foarte greu. Iată de ce un om ales se cercetează pe sine spre a-i măsura pe ceilalți și astfel poate să ocolească asemenea neajunsuri (cum sînt părtinirea și invidia) și poate scrie un Discurs despre literatură.

Wang Can se pricepe la rapsodii, iar Xu Gan, deși are o uneori o suflare (qi) înceată, îi este totuși pereche. Rapsodii precum Începutul călătoriei, Urcatul în turn, Rapsodia despre salcîm sau Gînduri de călătorie ale lui Wang Can, sau precum Maimuța neagră, Vasul care curge, Evantaiul rotund sau Rapsodia despre mandarin ale lui Xu Gan - nici măcar Zhang Heng sau Cai Yong nu le întrec.[4] La alte scrieri însă nu se pot potrivi cu acestea: în privința memorialelor, scrisorilor și însemnărilor, Chen Lin și Ruan Yu sînt astăzi la înălțime. Ying Yang are bună potrivire, dar nu are vigoare; Liu Zhen are vigoare, dar nu ține nimic ascuns; Kong Rong are suflare și forme înalte și subtile, cu ceva prin care îi întrece pe ceilalți; însă el nu poate susține un discurs, iar structurarea nu îi este precum rostirea: cît privește cele în care amestecă satira și joaca, acolo unde se arată priceput e asemenea lui Yang Xiong[5] și Ban Gu.

Oamenii obișnuiți prețuiesc îndepărtatul și disprețuiesc apropiatul, se iau după renume și se întorc cu spatele la fapte și mai trăiesc și necazul întunecării față de ei înșiși, socotindu-se a fi oameni de mare vrednicie. Căci formele literare au o rădăcină comună, dar sînt ramuri diferite. Astfel, memorialele și comentariile se cade să fie canonice, iar scrisorile și discursurile se cade să fie bine structurate; inscripțiile și necrologurile pun preț pe fapte, iar poeziile și rapsodiile urmăresc frumusețea: aceste patru soiuri nu sînt asemenea, așa că cel înzestrat (la literatură) va arăta părtinire (practicînd cu precădere o specie sau alta). Numai un talent cuprinzător va putea să împlinească toate aceste forme.

În literatură, suflarea este cea mai însemnată. Suflarea are forme pure și forme impure; ea nu poate fi făcută să vină cu forța. Să comparăm cu muzica: deși melodiile sînt asemenea iar ritmurile urmează aceeași regulă, în inegalitatea ivită la tragerea suflării măiestria și neîndemînarea își găsesc amîndouă rădăcina. Și deși în tată se află (această suflare), el nu o poate da mai departe fiului său, și nici un frate mai mare celui mai mic.

Piesele literare sînt măreață împlinire în cîrmuirea statului și strălucită lucrare ce nu cunoaște ofilirea. Anii omului odată tot își ating sfîrșitul; onorurile și bucuriile se opresc odată cu trupul: oricît de lungă ar fi durata la care ar ajunge, tot nu se aseamănă cu neistovirea pieselor literare. Iată de ce autorii din vechime își încredințau ființa pensulei și tușului și-și lăsau ideile să se vadă în alcătuiri și cărți: ei nu s-au lăsat în grija rostirilor vreunui bun istoric și nici nu  s-au bizuit pe vreo putere iute trecătoare, ci și-au dus singuri mai departe numele și renumele. Și astfel, Contele Apusului, din întunecimea (închisorii), a mărit Cartea schimbărilor, iar Ducele de Zhou, din strălucirea (poziției sale), a croit Riturile:[6] primul nu și-a găsit pricină sărăcia și strîmtorarea ca să nu-și facă lucrarea, celălalt nu și-a luat motiv sănătatea și bucuria ca să-și ducă gîndurile în altă parte. Iată deci că oamenii din vechime nu puneau preț pe jadurile cele mari, ci pe clipele cele scurte, temători că timpul trece pe lîngă ei.

Oamenii însă nu-și chinuie mult puterile: dacă sînt săraci și umili atunci se tem de foame și frig, dacă sînt bogați și nobili atunci se lasă în voia bucuriilor și-a plăcerilor. Ei se ocupă doar de ce li se află în fața ochilor și lasă deoparte împlinirile (ce-ar dura) o mie de ani. Deasupra, zilele și lunile toate se duc; aici, jos, trupurile și chipurile toate se veștejesc, și deodată ne preschimbăm și ne transformăm laolaltă cu cele zece mii de lucruri: aceasta este marea durere a unui om plin de aspirații. Kong Rong și ceilalți au pierit deja și doar discursurile compuse de Xu Gan s-au împlinit într-o rostire personală.
N O T E


[1]Cei trei sînt cunoscuți oameni de litere din dinastia Han de Răsărit (25 ~ 220).

[2]Biblioteca Imperială.

[3]Cunoscuți mai ales sub numele de "Cei șapte maeștri din perioada Jian'an".

[4]Zhang Heng și Cai Yong sînt cunoscuți poeți din dinastia Han de Răsărit.

[5]Celebru filozof și literat din dinastia Han de Apus (-206 ~ + 9).

[6]Primul personaj menționat aici, mai cunoscut drept Regele Wen, este tatăl întemeietorului dinastiei Zhou (sec. -11 ~ -221), Regele Wu, iar Ducele de Zhou este un alt fiu al său, o vreme regent după moartea fratelui său. Cartea schimbărilor, ca și Riturile, sînt două texte din canonul clasic chinez asociate tradițional cu diverși eroi culturali.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers