Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Talentatul, ambițiosul, nefericitul Cao Zhi (192 ~ 232), frate al lui Cao Pi, al cărui tron îi fusese odată hărăzit lui, îi scrie prietenului său, Yang Xiu (sau Yang Dezu), la anul 216, despre importanța gusturilor personale, despre legătura absolută care se cade să existe între practicarea literaturii și practicarea criticii literare sau despre rolul literaturii în rîndul îndeletnicirilor către care se poate îndrepta un prinț. Mai puțin unitară decît încercările fratelui său traduse mai sus, scrisoarea rămîne totuși reprezentativă atît pentru epocă - temele, preocupările, personajele sînt aceleași ca mai sus - , cît și pentru personalitatea și stilul strălucitor al lui Cao Zhi.
Textul s-a păstrat în Wenxuan, 42. Varianta folosită pentru traducere provine din antologia Wei Jin Nan Bei chao wenxue shi cankao ziliao (Zhonghua shuju, Beijing, 1962, pp. 108-110). Au fost consultate și traducerile lui Wong Siu-kit (Early Chinese Literary Criticism, Chinese University Press, Hong Kong, 1983, pp. 27-30), Hugh Dunn (Cao Zhi. The Life of a Princely Chinese Poet, New World Press, Beijing, 1983, pp. 15-17) și Richard M. H. Ho (in Renditions 1994, 41-42, pp. 12-14)Cao Zhi: O scrisoare către Yang Dezu
Traducere de Dinu LucaZhi are să limpezească:

De cîteva zile nu ne-am văzut, iar gîndul la domnia ta mă muncește. Socotesc că domnia ta ești la fel.

De mic mi-a plăcut să fac piese literare, de, iată, douăzeci și cinci de ani: de aceea despre autorii acestor timpuri pot să spun cîte ceva pe scurt.

În trecut, Wang Can umbla singuratic la sud de rîul Han, Chen Lin se înălța șoim la nord de Fluviul Galben, Xu Gan avea bun nume în Qingtu, Liu Zhen ridica strălucire în mărginimea mării, Ying Yang își lăsa urmele aici, în Wei, iar domnia ta înalt te arătai în marea capitală. În acele vremuri, fiecare spunea despre sine că stăpînește perla de la șarpele sacru și fiecare zicea că ține la sîn jadul de pe munții Jingshan[1]: de aceea regele nostru a aruncat plasa Cerului spre a-i cuprinde și a întărit cele opt colțuri (ale lumii) spre a-i adăposti, iar astăzi sînt cu toții strînși în această țară.

Însă acești cîțiva maeștri tot nu pot
să zboare în înalt, nici urmă de-a lor,
o mie de li de-o data în zbor.

Dacă e să luăm înzestrarea lui Chen Lin - acesta nu se află în largul lui în (scrierea de) rapsodii, însă spune de multe ori că poate să aibă același stil ca Sima Xiangru:[2] aceasta e întocmai (ca în zicala): "De n-ai izbutit să desenezi un tigru, fă-l cîine!" Mai demult i-am scris o scrisoare în care îl luam în rîs, dar el în schimb a compus un discurs în care vorbește cu multe înflorituri despre cum eu i-am lăudat scrierile! Însă Zhong Ziqi nu și-a rătăcit (niciodată știința) ascultării,[3] și pînă astăzi este lăudat pentru aceasta: nici eu nu pot să uit de mine înălțîndu-i pe alții, căci mi-e teama ca generațiile de după să nu-și rîdă de mine.

Compozițiile și scrierile oamenilor nu pot fi lipsite de neajunsuri. Mie întotdeauna mi-a fost pe plac ca ceilalți să-mi ia în derîdere și să-mi atace scrierile, iar acolo unde nu e bine, cînd vine momentul potrivit, să mă corecteze. Mai demult, Ding Jingli[4] a creat un text scurt și m-a rugat să i-l fac mai curgător și mai împodobit. Eu am socotit că talentul meu nu-l depășește pe al lui și l-am refuzat. Jingli însă mi-a zis: "Ce îndoială și greutate aveți? De scrierea e bună sau rea, eu însumi am făcut-o: cine va ști din generațiile de după că împreună am stabilit (forma finală a) textului meu?" Adesea mă minunez de aceste cuvinte pătrunzătoare, pe care le socotesc frumos spuse. Din vechi, în rostirile sale literare Confucius laolaltă cu toți ceilalți curgea și se potrivea: cînd a ajuns să croiască Primăvara și toamna,[5] nici discipolii săi, Zi You și Zi Xia, nu au putut să mai adauge vreun cuvînt. Dincolo de aceasta, să spui ca ceva e lipsit de greșeală - eu unul n-am mai văzut (asemenea texte).

Dacă ai chipul unei Nan Wei, atunci poți vorbi despre frumusețe și drăgălășenie; dacă ai ascuțimea unei (săbii) Longyuan, atunci poți să comentezi despre cum se taie și se retează; (pe de altă parte), talentul lui Liu Jixu nu îl duce pînă la a deveni el însuși scriitor, însă îi place să-și rîdă de piesele literare ale altora, extrăgînd și selectînd (punctele) iscusite și pe cele greșite. În vechi, Tian Ba îi calomnia la Jixia pe cei cinci împărați, aducea vină celor trei regi și îi vorbea de rău pe cei cinci hegemoni,[6] într-o dimineață convingînd o mie de oameni. Lu Zhonglian însă, cu o singura cuvîntare, i-a închis gura pentru toată viața. Retorica lui Liu Jixu nici nu se compara cu cea a lui Tian Ba, iar Lu Zhonglian-i nu sînt greu de găsit în ziua de azi: cum poate oare (Liu) să nu se oprească? Fiecare om are lucrurile care îi sînt lui pe plac. Aroma orhideelor și-a ierburilor parfumate le e pe plac tuturor oamenilor, însă pe malul mării trăia un om care urma mirosurile puturoase; la înălțarea (melodiilor) Iazul sărat și Șase tulpini toți oamenii se bucură laolaltă, însă Mozi are un discurs împotriva muzicii:[7] cum să fim oare cu toții de acord?

Îi trimit domniei tale acum o colecție din rapsodiile mele compuse în tinerețe. Căci printre vorbele de pe uliță și cuvintele de pe drum hotărît că se afla ceva potrivit de cules; printre cîntecele (făcute în ritmul) bătăilor în căruță se află unele care răspund (ecou) Ariilor și Elegantelor:[8] gîndurile oamenilor de rînd nu e lesne să fie date la o parte cu ușurință.

Rapsodia este însă o cale măruntă și cu-adevărat nu e îndeajuns spre a înălța marile înțelesuri și a le arăta limpede vremurilor ce vor să vină. Odinioară, Yang Xiong, doar un lăncier din dinastia anterioară, a zis și el că "un bărbat matur nu face rapsodii".[9] Deși virtutea mea este puțină, ca rang mă aflu printre prinții feudatari și sper să-mi istovesc puterile pentru țară, să-mi las bunăvoința (să se răsfrîngă) asupra oamenilor, să întemeiez împliniri pentru eternitate și să am izbînzi însemnate pe metal și pe stîncă: cum oare ca numai din pensulă și tuș să așez (măreață) înfăptuire și să socot că rapsodiile mă vor face un om ales? Dacă însă aspirațiile mele nu vor rodi și dacă drumul meu nu va putea fi urmat, atunci voi strînge consemnările adevărate (păstrate) la toate ministerele și, (în temeiul lor), voi dezbate cîștigul și pierderea în vremurile (acestea) de rînd și voi stabili (înțelesul) lăuntric al omeniei și al dreptei judecăți, împlinind totul într-o rostire personală. Iar aceasta chiar dacă nu va fi adăpostită pe vreun munte renumit, se va transmite celor cărora le place ce îmi place și mie.

De nu mi-aș dori să ajungem cu părul alb (și să rămînem prieteni), cum oare să fi vorbit altfel decit o fac acum? De vorbele mi-au fost fără rușinare e pentru că m-am bizuit pe faptul că (domnia ta, ca) Huizi (lui Zhuangzi), îmi cunoaște sinele.[10]

Mîine devreme ne vom întîlni, așa că scrisoarea nu istovește tot ce e în cugetul meu.

Zhi atît a avut să limpezească.
N O T E


[1]Anecdota privitoare la șarpele sacru apare în textul Huainanzi și relatează cum marchizul de Sui a fost răsplătit cu o perlă după ce a vindecat un șarpe rănit. Cealaltă istorie se păstrează în Hanfeizi și povestește despre un jad găsit în țara Chu.

[2]Celebru autor de rapsodii (-179 ~ -118) din dinastia Han de Apus

[3]Vezi supra, nota 5.

[4]Unul dintre susținătorii și prietenii lui Cao Zhi.

[5]Cronică extrem de concisă a evenimentelor din China perioadei cu același nume (-722 ~ -481), a cărei compilare îi este tradițional atribuită lui Confucius.

[6]Referirea privește grupul primilor suverani semi-legendari precum și diverșii oameni forte, "hegemonii", din perioada Primăvara și toamna. Jixia este locul unde se întîlneau și se confruntau numeroși oratori, sofiști și filozofi în China preimperială.

[7]Referire la capitolele îndreptate împotriva muzicii din textul Mozi, operă a filozofului cu același nume (-468 ~ -376) și a școlii sale.

[8]Două secțiuni din Cartea poemelor.

[9]Citat din Vorbele model, textul filozofului și poetului Yang Xiong (-53 ~ +18).

[10]Aluzie la strînsa prietenie care îi lega pe filozofii Zhuangzi și Hui Shi.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers