Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Ar fi cu neputință să sintetizăm în cîteva rînduri bogăția, complexitatea, exuberanța și virtuozitatea asociată cu tipul de text care alternează și îmbină secțiunile rimate cu cele doar ritmate și care este cunoscut sub numele de fu - "rapsodie". Avîndu-și epoca de glorie în timpul celor două dinastii Han, rapsodia este asociată cu numele cîtorva scriitori celebri, inclusiv cu cel al lui Song Yu (sec. -3), dregător la curtea regelui din statul sudic Chu, în China preimperială. Textul prezentat aici, fără a atinge dimensiunile și prolixitatea celor de mai tîrziu, reflectă totuși aplecarea către descriptiv și laudativ inerentă genului, poate și tendința indirect moralizatoare și didactică asociată cu formele sale timpurii. Cel puțin aceasta este formula aleasă de o parte dintre comentatorii tradiționali, care văd în spatele imaginii celor două soiuri de vînt o subtilă critică la adresa lipsei de măsură a suveranului.
Rapsodia s-a păstrat în Wenxuan, 13. Varianta folosită pentru traducere este antologată de Guo Xiliang et al. în Gudai hanyu (Beijing chubanshe, Beijing, 1983). Au fost consultate și echivalările lui Arthur Waley (A Hundred and Seventy Chinese Poems, Chapman Billies, New York, 1997 [1919], pp. 41-42), Burton Watson (Early Chinese Literature, Columbia University Press, New York, 1962, pp. 260-262), David Knechtges (Wenxuan, vol. 3, Princeton University Press, Princeton, 1996, pp. 7-13), precum și versiunea lui Ion Covaci (Poemul lunii, Univers, București, 1975, pp. 9-11).Song Yu (atribuit): Rapsodia despre vînt
Traducere de Dinu LucaRegele Xiang din Chu rătăcea prin Palatul Terasei cu Orhidee, slujit de Song Yu și de Jing Chai,[1] cînd o adiere de vânt, fîș!, îi atinse. Regele își desfăcu veșmîntul și, așezat în bătaia lui, spuse: "Plăcut mai este vîntul acesta! Nu este el oare ceva ce eu împart dimpreună cu cei de rînd?" Song Yu răspunse: "Acesta e vîntul doar al marelui rege, cum oare să izbutească cei de rînd să și-l împartă cu el?" Regele: "Vîntul este suflarea Cerului și a pămîntului, care cu lesniciune și peste tot ajunge și vine fără s-aleagă între cel nobil și cel umil, între cel de sus și cel de jos; acum domnia ta socotește că acesta e vîntul meu: oare ai ceva de spus despre asta?" Song Yu răspunse: "Sluga ta a auzit de la maestrul ei că lămîiul încovoiat cheamă la el cuiburile de pasăre, iar găurile și crăpăturile cheamă la ele vîntul: cele pe care se sprijină (cuiburile și vînturile) acestea sînt, dar suflarea vîntului se deosebește (după loc)."
Regele: "De unde se iscă dar vîntul la început?" Song Yu răspunse:

"Vîntul se naște din pămînt,
se-nalță pe vîrfurile de lintiță verde,
treptat pătrunde în văi și în strungi,
își sporește mînia în gura buzunarelor pămîntului,
se prelinge de-a lungul întorsurilor munților mari,
dansează dedesubtul pinilor și-al cedrilor,
iute plutește, ciocnind, izbind,
năprasnic se-nalță, arzător, mînios,
vîjîie vijelie, tunet mugind,
se-nvîrte vîrtej, brăzdînd, amestecînd,
prăvale stînci, doboară copaci,
izbește și vîntură păduri și ierburi.
Dar cînd stă să se potolească,
se-mprăștie, se-mparte, se-mparte, se-mprăștie,
se năpustește-n hăuri, zguduie lacătele,
făcînd strălucire luminoasă, lucitoare scînteie,
se răsfiră și se risipește, se duce și pleacă.
Și-astfel acest vînt bărbătesc, pur și proaspăt,
suflă și zboară, se-nalță și coboară,
se cațără pe zidurile-nalte, le trece,
și pătrunde-n adîncul palatului,
se-atinge de flori și de frunze și le scutură-aromele,
rătăcește-ntre scorțișori și arborii de piper,
se ridică în zbor peste apele repezi,
stă să năvălească peste bulbii de lotus,
mîngîie orhideele,
deschide gențianele,
culcă bujorii,
înmugurește sălciile,
se-nvîrte vîrtej, năpustindu-se-n măguri,
întristează și mîhnește mulțimea-aromatelor.
Iar apoi, lin, liniștit din mijlocul curții,
la miazănoapte se suie în sala de jad,
se urcă pe perdeaua de mătase,
străbate cămările de dinăuntru,
și așa ajunge să fie vîntul marelui rege.
Iar cînd acest vînt dă peste vreun om,
e rece și răcoros, te-nfioară, te-nfrigurează,
dar e pur și curat, de scoți un oftat.
Pur, foarte pur, plăcut, plăcut,
vindecă boala, taie mahmureala,
limpezește urechile, luminează ochii,
liniștește trupul, îl ușurează pe om.
Acesta este ce se cheamă vîntul bărbătesc al marelui rege."

Regele spuse: "Bine-ai vorbit despre această treabă! Dar despre vîntul oamenilor de rînd, despre acela pot oare-ntreba?" Song Yu răspunse:

"Vîntul oamenilor de rînd
sus!, se ridică din mijlocul ulițelor sărmane,
stîrnește praful, urcă țărînă,
înfrînîndu-se, stăpînindu-se, furios, plin de ură,
se năpustește în hăuri, năpădește prin porți,
scutură movilele de nisip,
suflă cenușa stinsă,
răscolește noroiul mizerabil,
înalță resturile putrede,
dintr-o parte se-apropie de ferestre de lut[2] și pătrunde,
și ajunge-n cămările bordeielor.
Iar cînd acest vînt dă peste vreun om,
îngrijează, îngrijorează, mîhnește, întristează,
mînă asupra-i sudoare și-i dă umezeală,
de-ajunge să aibă în inimă amar și necaz
și boală să facă și s-ardă cu febră.
De-i nimerește buzele, îi face bube,
de-i atinge ochii, îi face roșeață:
înghite, scrîșnește, tușește, strigă,
nici viu, nici mort n-are scăpare.
Acesta este ce se cheamă vîntul femeiesc al oamenilor de rînd."N O T E


[1]Literat de la curtea din Chu, menționat adesea de Song Yu ca autor de rapsodii, dar despre care nu se știe prea mult.

[2]"Ferestrele de lut" sînt de fapt vase fără fund. Imaginea este folosită pentru a sugera sărăcia extremă.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers