Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Sensibilitatea de care dă dovadă Zhu Ziqing (1896-1948) în Imaginea spatelui lui (1925), probabil cel mai reușit eseu al lui în tradiția lirică a genului la care participă și nume precum Lu Xun, de exemplu, continuă să fie apreciată și astăzi, textul fiind frecvent studiat și introdus în manuale.
Pentru traducere a fost folosită varianta disponibilă pe internet la www.xys.org. A fost de asemenea consultată și versiunea lui Howard Goldblatt antologată în Joseph M. Lau, Howard Goldblatt (ed.), The Columbia Anthology of Literature, Columbia University Press, New York, 1995, pp. 627-629.Zhu Ziqing: Imaginea spatelui lui
Traducere de Adina ZemanekPe tata nu l-am văzut de doi ani și mai bine, dar pînă azi nu pot uita imaginea spatelui său, pierzîndu-se în depărtare. În iarna acelui an, bunica murise, iar slujba tatei fusese dată altcuiva - o vreme, așadar, în care necazurile s-au ținut lanț. Am plecat din Beijing către Xuzhou, dorind să merg împreună cu tata la înmormîntarea bunicii, iar apoi să mă întorc acasă. Ajuns la Xuzhou, văzîndu-l pe tata, zărind lucrurile împrăștiate în neorînduială în curte și amintindu-mi de bunica, nu mi-am putut stăpîni un șuvoi de lacrimi.

"Ce-i făcut e bun făcut, a spus tata, nu are rost să te întristezi. Din fericire, întotdeauna există cîte o portiță de scăpare."

Odată ajunși acasă, ne-am amanetat avutul, tata și-a plătit datoriile, apoi a mai împrumutat ceva bani pentru înmormîntare. În acele zile, toată familia era îndurerată - pe de o parte din pricina înmormîntării, iar pe de alta, din pricina slujbei pierdute a tatei. De cum am sfîrșit înmormîntarea, tata trebuind să meargă la Nanjing ca să-și facă din nou un rost, iar eu la Beijing, la studii, am pornit împreună la drum.

Am rămas la Nanjing timp de o zi, hoinărind împreună cu prietenii. A doua zi de dimineață urma să trec pe malul celălalt al Fluviului Albastru, pînă la Pukou, de unde urma să iau trenul către nord. Ocupat fiind cu diverse treburi, tata a hotărît mai întîi că nu mă va conduce și că va ruga un cunoscut, lucrător la un hotel, să-mi țină el tovărășie. L-a povățuit apoi pe acesta în fel și chip, o dată și încă o dată; cu toate acestea, era îngrijorat, temîndu-se că lucrătorul de la hotel nu se va arăta potrivit pentru o astfel de treabă. A ezitat așa ceva vreme. De fapt, eu aveam pe atunci douăzeci de ani și fusesem deja la Beijing de vreo două-trei ori, așa încît nu mi se părea a fi mare lucru. După ce stătu o clipă pe gînduri, tata se hotărî în cele din urmă să mă însoțească el însuși. L-am sfătuit de două-trei ori că ar fi mai bine să nu meargă, însă nu a făcut decît să spună:

"Nu contează; nu-i bine să mergi cu unul din ei!"

Am trecut noi fluviul și iată-ne la gară. Mi-am cumpărat bilet, iar el a stat să-mi vegheze bagajele. Acestea fiind foarte multe, a trebuit să dea cîțiva bănuți unor hamali, ca să poată ajunge cu ele pînă la peron. Pe cînd mă întorceam cu biletul, el tocmai se străduia să-i convingă să mai lase din preț. Eram pe atunci din cale-afară de isteț; cum mi se părea că nu rostește întocmai vorbele potrivite, m-am grăbit să intru în vorbă. Însă a reușit pînă la urmă să se înțeleagă cu ei și m-a condus pînă la tren. Mi-a ocupat un loc lîngă ușa vagonului, pe care mi-am așternut jacheta din lînă purpurie pe care mi-o făcuse el. M-a sfătuit să fiu prudent, să fiu atent în timpul nopții și să am grijă să nu răcesc. I-a pus apoi pe îngrijitori să-mi poarte de grijă cum se cuvine. Eu însă rîdeam în sinea mea de naivitatea lui - oamenii aceștia nu țin seamă decît de bani, n-are nici un rost să-i pui să facă ceva! Unde mai pui că un bărbat ca mine putea să-și poarte singur de grijă. Aducîndu-mi acum aminte de acele vremuri, mă minunez eu însumi de istețimea mea!

"Întoarce-te, tată!", am spus eu. El aruncă o privire afară și zise:

"Merg să-ți cumpăr mandarine. Rămîi aici, nu pleca."

Pe un alt peron, după gratiile ce-l mărgineau, se aflau cîțiva vînzători în așteptarea mușteriilor. Ca să ajungă acolo, tata ar fi trebuit mai întîi să coboare de pe peronul nostru și să urce apoi pe celălalt. Gras cum era, aceasta avea să-i ceară ceva efort. Aș fi vrut să merg eu însumi, însă nu mi-a îngăduit și neavînd încotro, a trebuit să-l las pe el. L-am zărit, cu pălăria lui din pînză neagră, jacheta neagră și roba verde-închis, cum se îndreaptă cu pași grei către calea ferată și coboară încet, fără mare dificultate. Nu i-a fost însă deloc ușor să urce pe peron, după ce a traversat calea ferată. S-a apucat cu mîinile de marginea peronului, chinuindu-se să-și urce picioarele, cu trupul gras aplecat ușor către stînga. Atunci am văzut imaginea spatelui lui și m-a podidit îndată plînsul. Mi-am șters în grabă lacrimile, temîndu-mă că voi fi zărit, de el sau de alții. Cînd am privit din nou pe fereastra trenului, se întorcea deja, cu mandarinele roșii, lucioase, în brațe. Înainte de a traversa calea ferată, a pus mai întîi mandarinele pe peron, a coborît încet, apoi a luat din nou mandarinele. Cînd a ajuns la peronul nostru, m-am grăbit să-l ajut. Urcîndu-se cu mine în tren, a pus dintr-o dată toate mandarinele pe haina mea de piele. Și-a scuturat apoi praful de pe haine, părînd relaxat, iar după o clipă spuse:

"Am plecat, să-mi scrii cînd ajungi!"

L-am privit îndepărtîndu-se. A făcut cîțiva pași, a întors capul și m-a privit, spunînd:

"Întoarce-te în tren, nu e nimeni în vagon."

Am așteptat pînă ce imaginea spatelui lui s-a pierdut în mulțime, m-am urcat în tren, m-am așezat, iar lacrimile m-au podidit din nou.

În anii care au trecut de atunci, drumurile noastre nu s-au mai întîlnit, iar acasă a fost uneori mai bine, alteori mai rău. În tinerețe, a călătorit mult, spre a-și cîștiga existența, întreținîndu-se singur și făcînd multe fapte memorabile. Cum să știe că anii bătrîneții au să-i fie atît de grei! Întîmpinînd asemenea suferințe, nu-și putea ascunde tristețea în suflet. Atunci cînd sufletul închide un noian de sentimente, ele se năpustesc afară; întîmplările mărunte ale vieții de fiecare zi îi stîrneau adesea mînia. Încetul cu încetul nu s-a mai purtat cu mine ca în vremurile de altădată, însă în acești doi ani în care nu ne-am văzut, mi-a uitat toate cusururile și ne-a dus dorul, mie și fiului meu. După ce am ajuns în Beijing, mi-a trimis o scrisoare în care spunea: "Sînt sănătos, numai brațele mă dor, și mi-e greu să scriu sau să țin în mînă bețișoarele. Mă tem că ceasul călătoriei celei mari nu e departe." Citind aceste vorbe, i-am zărit din nou imaginea spatelui gras printre lacrimi, cu roba-i verde închis și jacheta neagră. Ah! Cine știe cînd îl voi mai vedea pe tata!
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers