Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Gao Xingjian este primul laureat chinez al Premiului Nobel pentru literatură. Printre romanele sale se numără Muntele inimii și Cartea unui însingurat. Dintre piesele de teatru amintim Semnal absolut, Stația de autobuz, La marginea vieții, Somnambulul etc.Gao Xingjian - poet, prozator, dramaturg, pictor - Premiul Nobel pentru literatură, 2000
Florentina VișanNăscut în 1940, absolvent al secției de limba franceză a Institutului de Limbi Străine din Beijing, Gao Xingjian debutează încă din timpul studenției cu versuri și proză de un "individualism" special, care îi va fi imputat în timpul Revoluției Culturale. Sinceritatea și directețea lor vor rămîne însă să se manifeste plenar în perioada liberalizării politice a anilor '70, cînd scriitorii chinezi cîștigă dreptul la exprimarea unui conținut personal. Revenit în actualitatea literară din China, Gao Xingjian se implică în dezbaterile pentru renovarea formei, pentru descoperirea unor noi modalități de exprimare. Acestea au loc pe fundalul emulației "moderniste" pe care tineri poeți și artiști plastici o lansează în anul 1978 în jurul revistei Azi. Un climat extrem de propice pentru Gao Xingjian, care cunoaște bine poeții moderni din spațiul francez și pe care îi traduce și prezintă cu obiectivul clar de a servi drept modele de imitat. Această mișcare de deschidere spre culturile străine pare în continuarea acelora similare petrecute în China cu cinci decenii înainte, cu aceeași intenție de emancipare și răspunzînd aceluiași conflict între tradiție și inovație.

Gao Xingjian scrie în 1981 un Eseu asupra tehnicii romanului modern, foarte important în polemica asupra modernizării, dar mai ales prin urmările asupra prozatorilor care se vor constitui în generația de aur a anilor '85. Cu acest prilej, el adoptă programatic atitudinea de promovare a "literaturii de dragul literaturii", înscriindu-se în paradigma scriitorilor chinezi esteți, care pun înainte de mesaj arta și frumusețea formală. O opțiune cu atît mai semnificativă cu cît practica literară a timpului e dominată de realismul socialist.

Scrierile sale din anii '80, mai degrabă neorealiste decît moderniste, sînt considerate "poluări" ale ideologiei oficiale. Așa se întîmplă cu piesele de teatru "Semnal absolut" sau "Stația de autobuz", mai întîi cu un anumit succes de public, mai apoi cu interzicerea reprezentațiilor. Cunoscător al teatrului francez, nu doar al poeziei sau romanului, Gao Xingjian e influențat de Beckett sau Ionescu, din care și tradusese în limba chineză. Această influență e vizibilă și în piesele sale de teatru, și în prozele de mai apoi, cu o coerență originală și uzînd de strategia monologului polifonic. Scrieri care urmează a fi finalizate în străinătate, căci după evenimentele din '89, față de care ia atitudine, Gao Xingjian pleacă din țară. Decretat "reacționar" și devenit dizident, el nu cultivă totuși dizidența, așa cum nu exploatează nici tema exilului. Personalitatea sa de artist complex se dezvoltă în diverse domenii, se face de exemplu cunoscut în special ca om de teatru prin montări ingenioase și prin creații proprii, așa cum este piesa "La marginea vieții" prezentată în cadrul Festivalului de la Avignon. Pictează, de asemenea, și cîștigă un bun renume cu expoziții de pictură abstractă.

În ceea ce privește proza sa, deși etichetat fie ca "modernist", fie în școala scriitorilor "în căutarea rădăcinilor", Gao Xingjian nu se recunoaște în nici una din aceste etichetări. Pentru că nu numai opera sa, dar artistul însuși, cu atît de multe fațete, scapă oricăror circumscrieri. Ceea ce recunoaște în mod clar este că literatura lui este o "literatură rece" care refuză servitutea oricărui tip de comandă; nici un fel de așteptare nu influențează opțiunile estetice ale autorului. Singura îndatorare este față de adevărul vieții, care trebuie exprimat într-o frumusețe naturală și spontană a formei, în perfectă corelație cu modelul de manifestare a acestui adevăr.

"Fusesem învățat că viața este izvorul literaturii și că literatura trebuie să fie credincioasă vieții, adevărului. Iar greșeala mea fusese tocmai aceasta, că mă îndepărtasem de viață, că mă dusesem în sensul invers al adevărului ei. Adevărul vieții nu seamănă cu imaginea lui exterioară. Adevărul vieții, adică natura ei adevărată, trebuie să fie chiar așa cum este ea, și nu altfel. Dacă mă îndepărtasem de acest adevăr, e pentru că nu dădusem la iveală decît o serie din fenomenele vieții care nu pot desigur să o reflecte corect. De fapt nu făcusem decît să mă angajez pe o pistă falsă și să deformez realitatea." (Muntele inimii, cap. 2) Adevărată atitudine daoistă, această pledoarie pentru viața autentică - a te lăsa în voia ei ca unic adevăr, al experienței - denunță artificialitatea imaginii exterioare a adevărului dat, impus (subiectivă, personală, limitatoare). Nu fragmente care o surprind în parțialitate, ci chiar șuvoiul ei viu și atotcuprinzător, aceasta ar fi menirea unei literaturi care să poată exprima viața. Cărțile nu sînt nici ele decît expuneri ale adevărului incomplet, sînt "capcane" - "mă zbat în păienjenișul lor ca o insectă", mărturisește scriitorul. Depășirea cărților, depășirea literaturii înseși (a vechilor sale formule), iată ce "călătorie liberă" propune Gao Xingjian în romanul Muntele inimii premiat cu Premiul Nobel pentru literatură în anul 2000.

Cînd termină, în 1989, în Franța, acest roman, Gao Xingjian mărturisește că odată cu el și-a încheiat socotelile cu nostalgia față de "locurile natale". Un soi de refuz conștient al suferințelor și frustrărilor exilului, care nu ar fi fost potrivit cu condiția sa de artist plenar. Exil creator deci, iată opțiunea lui Gao Xingjian, care va reprima de aici încolo orice gest politic ostentativ.

Temă a călătoriei, cu tradiție în China (de la Qu Yuan la Liu E), tema romanului Muntele inimii este mai mult decît călătoria în ținuturi marginale "în căutarea rădăcinilor". Miza sa este mult mai mare, parcursul exterior al călătoriei este dublat de unul interior în care întămplările prezente refac prin evocare trăiri trecute și servesc la o explorare de sine "globală", din mai multe perspective. Personajul principal, un intelectual chinez plecat în căutarea Muntelui inimii - Lingshan - angajat la suprafață într-o cercetare etnografică, reface exact în stilul cărturarului chinez tradițional plecat în acele manyou, călătorii inițiatice cu scopul desăvîrșirii de sine, traseul unei regăsiri a spiritului - a inimii Chinei. Traseu picaresc în care sînt incluse secvențe diverse cu peisaje și personaje insolite, situații apropiate de miraculos sau de absurd. E de fapt încercarea de a reconstitui și de a arăta măreția vieții în dezordinea și nonsensul ei. Este pînă la urmă exact dezideratul lui Zhuangzi de a arăta că viața este o operă de artă la gestionarea căreia omul este copărtaș, și Lingshan - Muntele inimii - este "cuvîntul ochi" al acestei opere, al acestui corp viu care este China eternă.

Preocupat în mod deosebit de arta cuvîntului, Gao Xingjian realizează o fuziune perfectă a formei cu sensul, ideal estetic al Chinei clasice. În acest mod recuperează el tradiția, printr-un tehnicism apăsat, printr-o întoarcere a limbajului asupra-și, pentru a realiza, ca și Zhuangzi, o conectare în fluxul verbal, în rezonanță cu fluxul lumii și al conștiinței. Vechiul exercițiu în poezie și practica de pictor îi folosesc deopotrivă în acest tip de scriitură prin imagini multievocatoare.

La decernarea premiului de către Academia Suedeză, dintre meritele enumerate, cel mai proeminent este cel referitor la "ingeniozitatea limbajului său, care a deschis noi căi în arta romaului și teatrului chinez".

Într-adevăr, pentru Gao Xingjian arta mînuirii cuvintelor echivalează cu definiția literaturii: literatura nu poate fi altceva decît arta limbajului. Scris în decursul a șapte ani, romanul Muntele inimii pune în practică toate imperativele creației pe care Gao Xingjian le enunțase în teorie și le exprimase parțial în proza eseistică sau în teatru. Spre deosebire de mișcarea modernistă din anii '20, cînd se adoptase programatic o occidentalizare a limbii, Gao Xingjian elimină orice influență străină din vocabular și apelează la fondul limbii chineze, cu bogăția registrelor și stilurilor sale: turnuri din limba clasică, inserții dialectale, apel la aspectul oral al limbii... El transformă în virtuți toate datele unei limbi izolante, valorifică în stilul poeților clasici mobilitatea ordinii cuvintelor în frază și toate mijloacele favorabile ambiguității. Tot ca în poezie, el aplică regula paralelismului, a corespondențelor semantice și fonice. Amestec de stiluri și contrapunct ritmic, frazele economice și concise alternează cu fraze ample, desfășurate, cu recurențe voite. O sintaxă mobilă și supusă inovației, perfect acomodată la sprinteneala gîndului, la schimbările de planuri și de voci.

Opera unui poet, a unui pictor, a unui filozof, a unui artist, care recunoaște "bucurarea" vieții tocmai prin parcurgerea avatarurilor ei, romanul Muntele inimii reușește să ne redea o "față" a Chinei, întregită, căci reunește cu măiestrie, făcîndu-le să bată la unison, inima ei de ieri și de azi.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers