Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Pentru traducere s-a folosit varianta disponibilă pe internet la www.xys.org. A fost de asemenea consultată și versiunea lui Nancy E. Chapman antologată în Joseph M. Lau, Howard Goldblatt, The Columbia Anthology of Literature, Columbia University Press, New York, 1995, pp. 616-620.Lin Yutang: Despre cum m-am lăsat de fumat
Traducere de Adina ZemanekOrice fumător are cîte un moment de nesăbuință în care, cuprins de ambiții nobile, ia hotărîrea de-a se lăsa de fumat, se luptă pe viață și pe moarte cu demonul fumatului o vreme, ca să se trezească apoi la realitate, după vreo zece-cinsprezece zile. La rîndul meu, am avut și eu un astfel de moment în care m-am abătut de la calea cea dreaptă și  m-am lăsat cu mare fericire de fumat; după trei săptămîni, sub învinuirile aduse de propria-mi conștiință, mi-am recunoscut greșeala și m-am căit foarte. Am jurat atunci că n-am să mai calc pe căi greșite, că n-am să mă mai chinui astfel și că am să fiu în continuare un adept fidel al fumatului, pînă la adînci bătrîneți. Poate că atunci am să mă las, ascultînd impietățile proferate de femeile acelea de la YMCA, căci la o asemenea vîrstă, voința îți e slabă, nu te poți controla și nici nu poți fi tras la răspundere. Însă cîtă vreme mai sînt stăpîn pe voința mea și mai pricep diferența dintre bine și rău, n-am să mă mai las niciodată pradă unei asemenea ispite. Fiindcă în urma acestei experiențe care mi-a servit de învățătură, mi-am dat seama că a te lăsa de fumat fără nici o pricină, punînd astfel capăt fericirii și confortului sufletului tău, este un fapt imoral, care nu-ți e de folos nici ție, nici celorlalți. Așa cum spune profesorul Haldane, renumitul biochimist englez, fumatul este una dintre cele patru descoperiri din istoria omenirii cu cea mai mare influență asupra vieții noastre. Din cîte îmi amintesc, una dintre celelalte trei este un nouă tehnică de a obține tinerețea veșnică cu ajutorul unor hormoni de maimuță. Dar cum asta e-n afara subiectului, nu mă privește aici.

Mi-e rușine să povestesc cît de mari mi-au fost nesăbuința și sfiala în timpul acelor trei săptămîni. Deși știam că o țigară, cît de mică, n-ar avea decît o influență fericită asupra trupului și-a spiritului meu, nu îndrăzneam totuși să-mi ofer această plăcere. Și dacă stau să mă gîndesc, acum că totul a trecut, nu pot să pricep cum de o astfel de nesăbuință a putut dura trei săptămîni. Iar dacă aș încerca să zugrăvesc în amănunt prin ce-am trecut aceste în trei săptămîni, totul ar fi, zău așa, cu neputință de înșirat. Desigur, mai înainte de toate ideea de a te lăsa de fumat în sine e cam nesăbuită. De ce s-ar lăsa oare vreodată cineva de fumat? Nici acum nu pot găsi un răspuns la această întrebare. Însă purtarea oamenilor e adesea irațională: noi uneori facem intenționat întocmai ce nu trebuie să facem, iar alteori, cînd stăm degeaba și lenevim, ne impunem tot soiul de mari încercări - ne chinuim oasele, ne înfometăm burțile sau ne istovim puterile, acționînd astfel împotriva propriei firi și pregătindu-ne să fim oameni de seamă. Lăsînd însă asta la o parte, tot nu-mi pot explica cum de-am avut atunci o asemenea idee de prost gust, care amintește bine de căratul cărămizilor, cum făcea Tao Kan,[1] sau de gimnastica și exercițiile fizice ale contemporanilor noștri - învățați care, neavînd lemne de tăiat, apă de cărat de la fîntînă și nici ricșe de tras, dau din mîini în sus și-n jos fără vreun scop anume, făcînd exerciții de dragul exercițiilor, și neavînd nici cea mai mică contribuție la producția industrială a țării. A te lăsa de fumat este, de bună seamă, un exercițiu al spiritului pentru uzul învățaților.

Desigur că, în primele trei zile, am avut întruna, în gît și chiar în nas, o senzație stranie și greu de suportat și care aducea a mîncărime. A fost însă ușor să scap de ea. Am mîncat bomboane de mentă, am băut ceai tie guanyin și am înghițit pastile franțuzești de primă calitate împotriva durerilor în gît. Astfel am scăpat, în trei zile, de acea mîncărime ciudată. Aceasta a fost prima etapă care trebuie parcursă pentru a te lăsa de fumat, și nu are nimic ieșit din comun, fiind doar o luptă în plan fiziologic. Toți cei care-și închipuie că a te lăsa de fumat înseamnă doar atît uită de înrîurirea pe care acest demon o are asupra sufletului. Dacă nu poți înțelege acest adevăr, atunci nu ești pregătit nici să discuți despre lăsatul de fumat.

După aceste trei zile, am intrat în cea de-a doua etapă, cea a războiului psihologic. Ajuns aici, am înțeles dintr-o dată că fumătorii din lumea asta pot fi împărțiți în două categorii. Din prima fac parte prefăcuții, cei care fumează doar pentru a fi în rînd cu lumea. În cazul lor, lăsatul de fumat nu are cea de-a doua etapă și nu le cere, deci, nici un efort. Se spune că fumătorii de genul ăsta izbutesc să se lase de fumat atunci cînd se hotărăsc să o facă, motiv pentru care se zice că dau dovadă de o voință de neclintit. Dar, la urma urmei, acești oameni se pot oare numi fumători? Căci dacă un om poate să se lase de un viciu ca și cum s-ar lepăda de-o haină veche, e limpede că nu poate fi numit viciu. Pentru acești oameni, fumatul e o activitate pur trupească, precum spălatul pe față sau pe dinți - le e totuna dacă se spală sau nu, căci nu au nici o nevoie lăuntrică în acest sens și nu înseamnă nimic sufletește pentru ei. Sufletul nu le cere nimic altceva, doar să se spele pe față, să mănînce și să-și îmbrățișeze copiii cînd se întorc acasă. Seara, împreună cu doamnele din clubul de temperanță, citesc fabulele lui Esop, după care merg să se culce, cu cugetul împăcat. Ei nu au nimic în comun cu versurile lui Xin Qiji și Wang Wei sau cu muzica lui Beethoven și cu ariile lui Wang Shifu.[2] Nu-i lucru de mirare: la urma urmei, cascada de pe muntele Lushan nu e decît un curs de apă îndreptat în jos și nimic mai mult, nu-i așa? Dar, întreb eu, a citi versurile lui Xin sau ale lui Wang fără a fuma se poate? Au ba?

Însă în cazul acelora care înțeleg cu-adevărat ce înseamnă a fuma, lăsatul de fumat duce la o problemă pe care membrii și membrele clubului de temperanță nu și-o pot închipui. După nici trei zile fără tutun, lipsa de sens a acestui fapt și suferințele la care ne-am supus ne apar limpede în fața ochilor, nouă, adepții fideli ai fumatului. Rațiunea și bunul simț ne fac atunci să ne întrebăm din ce pricină, politică, socială, morală, fiziologică sau psihologică, ar trebui să ne stăpînim pofta de a fuma, să ne folosim intenționat inteligența ca să ne împotrivim conștiinței și ca să facem rău firii înseși și să ocolim această stare de fericire lipsită de griji. Doar toată lumea știe că o operă literară desăvîrșită cere din partea autorului energie, avînt al spiritului, neîngrădire a minții și vioiciune a condeiului. Cititorul, la rîndul său, trebuie să-și unească spiritul cu mintea, să-și lase cugetul liber de orice piedică și spiritul să-i rătăcească în voie pentru a putea aprecia opera. Or, cum s-ar putea crea aceste stări de spirit fără a fuma? În orice moment de inspirație, simțim că singurul lucru înțelept pe care-l putem face este să întindem mîna după o țigară. Dar ia să ne închipuim că în locul acesteia am duce la gură o bomboană lipicioasă - ar fi o treabă de-a dreptul vulgară. Am să povestesc acum cîteva întîmplări care-mi vor servi drept dovadă.

Prietenul meu, dl B, a sosit într-o zi din capitală la Shanghai. Nu ne văzuserăm de trei ani. Pe cînd ne aflam amîndoi la Beiping[3], de dimineață pînă seara hoinăream împreună, iar noaptea fumam și pălăvrăgeam despre diverse lucruri - literatură, filozofie, artă modernă sau despre cum ar putea fi schimbat universul și omenirea. Acum, cînd el m-a vizitat la Shanghai, ne-am așezat amîndoi la gura sobei, tăifăsuind despre vremurile de demult, despre ce mai fac vechile noastre cunoștințe comune din Beiping și despre lipsa de recunoștință a oamenilor. De fiecare dată cînd discuția noastră lua avînt, simțeam nevoia să întind mîna după o țigară, însă nu făceam decît să mă ridic pentru a mă așeza din nou, sau mă foiam pe scaun. Dl B însă pufăia cu nepăsare ca o locomotivă, părînd a fi mai mult decît mulțumit. Îi spusesem deja că m-am lăsat de fumat și de aceea mă jenam să-mi calc cuvîntul chiar în fața lui. Cu toate acestea, eram cît se poate de conștient de nefericirea care îmi apăsa sufletul, ca și cînd aș fi suferit vreo pierdere. La fiecare perorație zgomotoasă a dlui B, nu puteam rosti decît cîte un "da", deși aș fi dorit să pot și eu mă avînt în discuție cu el, cu încîntare și cu inima ușoară. Am vorbit noi în felul acesta vreo oră sau două, timp în care n-am îndrăznit să fumez, după care prietenul meu și-a luat rămas bun și a plecat. Dacă e să ținem seama de "hotărîrea de neclintit" și de "voința" mea, se poate spune că am fost un învingător plin de triumf, însă în suflet nu simțeam deloc cine știe ce bucurie. După cîteva zile, am primit o scrisoare de la dl B, scrisă pe drumul de întoarcere. Îmi spunea că în ultima vreme m-am schimbat, că nu mai sînt atît de entuziast și de vioi ca înainte, iar elocvența nu-mi e nici pe departe așa cum era odinioară; se întreba dacă nu e din pricina poluării din Shanghai. Pînă în ziua de astăzi regret faptul că n-am fumat în acea seară.

Într-o altă seară, mă aflam la o ședință. Ședințele acestea ale noastre au loc o dată pe săptămînă. De fiecare dată, după cină, se citesc eseuri, apoi se discută pe tema lor, iar întreaga atmosferă este cea a unei mari adunări a fumătorilor. De astă dată a fost rîndul dlui C să-și citească eseul. Acesta era intitulat "Religia și revoluția" și era presărat cu multe vorbe de duh. [...] Pe cînd pălăvrăgeam noi, fumul din încăpere se îndesa din ce în ce mai tare - era întocmai vremea cînd în aer pluteau miresme tainice și se nășteau idei minunate. Poetul H ședea răsturnat pe un scaun și învăța să scoată rotocoale de fum, iar inspirația probabil i se înălța pas cu pas odată cu rotocoalele pe care le slobozea; calmul și încîntarea lui nu pot fi înfățișate neștiutorului în cuvinte. Eu eram singurul care nu fuma și-mi părea că mă aflu în afara civilizației, exilat în afara planetei. În clipa aceea, cu cît cugetam mai adînc, cu atît lăsatul de fumat îmi părea lipsit de orice noimă. Atunci mi-am dat dintr-o dată seama de cît de nesăbuit fusesem. Am încercat să găsesc vreo pricină pentru care hotărîsem să mă las de fumat, însă n-am reușit să dau de nici una.

Nu mult după aceea, conștiința a început să mă chinuiască. Fiindcă, gîndeam eu, de preț în gîndirea oamenilor este faptul că se poate înălța inspirată. Or, fără a fuma, cum poate sufletul să atingă o asemenea stare? Într-o după-amiază, am mers în vizită la o doamnă din Europa. Doamna cu pricina stătea lîngă masă, cu o țigară într-o mînă și cu cealaltă mînă pe genunchi, cu trupul ușor aplecat în afară, cu o atitudine inspirată. Mi-am spus că momentul trezirii a sosit. Ea mi-a întins tabachera, iar eu, încetișor, cu calm, am luat o țigară, știind că din acea clipă am atins din nou Calea.

Întors acasă, am chemat servitorul și l-am trimis după un pachet de Baixi. Pe marginea biroului meu se afla o scobitură făcută de țigările pe care le așezasem acolo. Fiindcă lanțul țigărilor pe care le fumam nu se întrerupea decît arareori, scrijelisem lîngă scobitură cuvintele ce urmează: "Heleșteul prețuirii fiecărei clipe". Socoteam că o să fie nevoie de vreo șapte-opt ani ca scobitura să pătrundă întreaga tăblie a biroului, groasă de doi centimetri. Cînd luasem hotărîrea să mă las de fumat, mi-a părut rău că "Heleșteul prețuirii fiecărei clipe" nu avea niciodată să fie mai adînc decît cîțiva milimetri. Prin urmare, am fost nespus de bucuros atunci cînd am început din nou să-mi așez țigara acolo. Și deși mi se deschidea în față un drum lung și anevoios, aveam să înaintez zi de zi, neabătut. Mai apoi, fiindcă am plecat să locuiesc într-o altă casă, a trebuit să vînd biroul, care nu încăpea în noua bibliotecă, și astfel m-am despărțit de "Heleșteul prețuirii fiecărei clipe". Acesta a fost primul lucru pe care l-am regretat vreodată în viața mea.
N O T E


[1]General din dinastia Jin care se antrena cărînd cărămizi dimineața și aducîndu-le înapoi seara.

[2]Wang Wei și Xin Qiji sînt celebri poeți din dinastia Tang, respectiv Song, iar Wang Shifu este unul dintre marii dramaturgi din dinastia Yuan.

[3]Denumire sub care a fost cunoscut o vreme Beijingul.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers