Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Lin Yutang (1895-1976), foarte cunoscut în Occident pentru numeroasele sale cărți de eseuri și de traduceri din filozofia și literatura clasică chineză, se află și el, chiar mai mult decît Zhou Zuoren, în afara dezbaterilor culturale majore din China anilor '30, practicînd cu remarcabilă măiestrie și umor genul așa-numitului "eseu mărunt". Ca și în cazul lui Zhou, încercările lui Lin sînt și ele pline de individualitate, alcătuind mici piese pline de umor și ironie sau autorironie.
Pentru traducere s-a folosit varianta disponibilă pe Internet la www.xys.org.Lin Yutang: Crima din dimineața de Crăciun
Traducere de Adina ZemanekConfucius grăiește astfel: cărturarul superior ucide cu vîrful penelului, cărturarul de mijloc ucide cu vorba, iar cel inferior ucide cu tăișul pietrei. De aici se vede că metodele discipolilor sînt numeroase. Eu tocmai mi-am ucis un oaspete pe care, pentru că avea limba prea ascuțită, l-am ucis cu nici două vorbe. E drept că era liber să aleagă dacă  să-și dea duhul sau nu, însă eu am fost acela care l-a sortit morții, îndeplinindu-mi astfel îndatorirea mea de cărturar de mijloc.

Iată cum s-au petrecut lucrurile. Cu toate că nu cred în Iisus, sărbătoresc Crăciunul, adică ceea ce se mai numește "miezul iernii la străini". De cîtăva vreme încoace, pentru că se aproprie Crăciunul, zilele sînt îndoit mai gălăgioase și mai pline decît de obicei: cumpăr lucruri pe care n-ar trebui să le cumpăr și mă distrez împreună cu copiii; mai mult, socotesc că, în preajma unei asemenea sărbători, se cade să fug de muncă cu orice preț. De aceea, am dat cu totul uitării și n-am mai scris "Scurte aprecieri critice" pentru revista "Critica literară chineză". Or, angajatul revistei însărcinat cu preluarea articolului meu urma să sosească în cel mult douăzeci de minute. De regulă, țin o foarte bună rînduială în ceea ce fac; dar în acea zi, iată că voiam să-i arăt ce înseamnă lipsa de rînduială. Căci dacă lucrezi întotdeauna așa cum trebuie timp de un an întreg, socot că nu-i mare lucru dacă la o astfel de sărbătoare mai faci cîte o nefăcută. La urma urmei, faptul că din cauza mea revista "Critica literară chineză" n-ar fi apărut la timp n-ar fi dus la ștergerea Chinei de pe fața pămîntului. Așa încît stăteam rezemat de un cuptor din fontă, imaginîndu-mi bucuria de a privi focul în fața unui cămin; iar toate grijile mi le-am aruncat în focul din vis, ca să se transforme în cenușă și să se înalțe către cer. Dar, întrucît conștiinciozitatea îmi devenise deja o a doua natură, în timp ce stăteam eu astfel visînd, îmi aruncam pe furiș cîte o privire către mașina de scris. Și știind eu care e calea cea dreaptă, mi-am înfrînt dorința de a lenevi și am luat hotărîrea de a mă apuca de lucru.

Pe cînd mă grăbeam să-mi încropesc articolul, știind că trebuie să scriu ceva, dar neștiind exact cum ar trebui să încep, se auzi pe neașteptate soneria. Judecînd după cartea de vizită, era un necunoscut, ceea ce mă punea în încurcătură. Dacă ar fi fost un cunoscut, i-aș fi putut face urările cuvenite de Crăciun, iar apoi l-aș fi poftit să-și ia tălpășița. În cazul unui oaspete necunoscut însă, situația devenea mai serioasă. Am poruncit astfel servitorului să-i comunice celui care venise că eram foarte ocupat; însă dacă îl aducea la mine o treabă ce nu suferea amînare, puteam să-l primesc pentru cîteva minute. Și fiindcă într-adevăr era ceva important, oaspetele fu poftit înăuntru.

Domnul care a intrat era îmbrăcat foarte îngrijit și avea maniere foarte elegante. De altminteri, cartea sa de vizită, bogat imprimată în stilul Song, îl arăta a fi un învățat. Fruntea înaltă îl făcea să aducă a om iscusit într-ale condeiului; avea însă buzele subțiri și ochii mici, ceea ce nu-l făcea deloc simpatic. Ținea în mînă un pachet învelit în hîrtie. Încă de la început, am simțit că ceva nu era în regulă.

Am început, așadar, de la obișnuitele formule de salut. Dl Cutare auzise de multă vreme, se vede, "ilustrul meu nume"; mai mult, citise deja și "ilustrele mele scrieri".

"Sînt cu totul lipsite de profunzime. Nu rîdeți de mine", am răspuns eu după cuviință, cu aceeași politețe. Însă de cum îmi ieșiră din gură aceste vorbe, am avut o presimțire de rău augur: aveam, se pare, să schimbăm politețuri încă vreun sfert de oră, evitînd astfel să spunem lucrurilor pe nume, și de-abia după mai era o speranță să aducem conversația pe făgașul cel drept. Însă, la urma urmei, nu știam care era treaba atît de importantă care-l aducea la mine.

Sincer să fiu, am o experiență foarte bogată în a întîmpina oaspeți. De regulă, cu cît un oaspete e mai învățat, cu atît mai mult evită să spună lucrurilor pe nume atunci cînd schimbă politețuri cu gazda. Toată lumea știe că nu se cade să te arăți prea îndrăzneț față de oaspeții care nu-ți sînt cunoscuți. Nu e deloc elegant să începi conversația direct, cu "am venit pentru cutare treabă", așa cum fac, bunăoară, dracii de străini. Orice învățat ține să-și dezvăluie statutul la prima întîlnire cu o anume persoană, dîndu-și la iveală măiestria în a compune eseuri tradiționale în opt părți, cu introducere, dezvoltare, conținut și final, în stilul școlii Tongcheng. A purta o astfel de conversație se cheamă a te exprima ca într-o compoziție. Dar orice compoziție are stilul ei și, mai mult, trebuie să aibă o rînduire anume. E vorba aici, de cele mai multe ori, de patru părți. Cu toate acestea, spre deosebire de o compoziție, cu prezentarea temei și dezvoltarea ei, în conversație introducerea temei e lăsată la urmă. Iată despre ce e vorba în fiecare dintre aceste patru părți: 1) cuvinte de salut și judecăți cu privire la vreme; 2) povestirea faptelor de demult și urmărirea destinelor amicilor comuni; 3) aducerea conversației în zilele noastre și oftatul plin de emoție; 4) utilizarea expresiei "un fleac" pentru a înfățișa lucrul important. Nici un învățat nu și-ar îngădui vreodată să înceapă cu cea de-a patra parte, ci trebuie să urmeze felul compoziției, cu introducere și dezvoltare: apoi, cînd fluxul cuvintelor devine viguros, pe neașteptate își curmă avîntul, iar cînd momentul e potrivit, ajuns la punctul culminant, se oprește. Dacă e să ne imaginăm aceste patru părți într-un chip mai plastic, am putea spune că prima e cea a meteorologiei, cea de-a doua a istoriografiei, cea de-a treia a politicii, iar ultima a economiei. Folosul primei părți e cel de "a te așeza cum se cuvine", în sensul de a te face comod; ei îi sînt proprii vorbe precum "ilustrul dumneavoastră nume", "de mult eram nerăbdător să vă cunosc", "admirația pe care de multă vreme o am pentru dumneavoastră", sau "astăzi vremea e așa-și-pe-dincolo". După ce te-ai așezat cum se cuvine, urmează fixarea sentimentelor. Aceasta nu înseamnă cîtuși de puțin că nu mai aveți sentimente, ci pur și simplu că sentimentele tale și ale celuilalt se potrivesc. De aceea, cea de-a doua parte povestește despre trecut. Să spunem, de pildă, că un nepot de-al tău a fost coleg de școală cu dl Cutare; pe atunci, tu locuiai pe o ulicioară din partea de miazănoapte a orașului, iar dl cu pricina - pe strada unde locuiau nenumărate personaje de renume. Și iată cum sentimentele tale și ale dlui Cutare s-au armonizat. Și dacă amîndoi ați fost studenți ai Universității din Beijing, și îi cunoașteți pe Xu Zhimo, Hu Shi, și chiar pe Gu Hongming și Lin Shu,[1] atunci deveniți și mai apropiați și aveți mai multe de discutat. Și cu cît sentimentele vi se armonizează mai tare, cu atît tonul discuției devine mai aprins, iar conversația e adusă la zilele noastre și se aud oftaturi pline de emoție. Subiectele din această a treia parte sînt foarte diverse. Iată cîteva dintre acestea: ar fi o nedreptate crasă dacă China n-ar ieși victorioasă în război, politica adoptată pentru salvarea țării, judecăți privind diverșii conducători politici și așa mai departe. De aici, se ajunge la socotirea mandatului premierului Sun. De pildă, dacă în cel de-al treizecilea an de domnie a împăratului Guangxu ai auzit un discurs al premierului Sun, și dacă acum sîntem în 1940, aceasta înseamnă 32 de ani, și se poate spune că ați urmărit destinul premierului Sun timp de 32 de ani. Și odată sentimentele armonizate și fluxul discuției viguros, se cheamă că a sosit timpul curmării neașteptate a avîntului. Așadar, oaspetele, care și-a terminat de băut ceaiul, se ridică, își ia pălăria și, dintr-o dată, ne aflăm în cea de-a patra parte a conversației: aș vrea acum să vă deranjez cu un lucru neînsemnat. Îl cunoașteți, desigur, pe decanul facultății X? N-ați putea să mă recomandați printr-o scrisoare? Acesta este punctul unde ajunge la sfîrșit întreaga compoziție.

În acea dimineață de Crăciun, prin urmare, eram numai ochi și urechi, știind că urma din nou să am onoarea de a asculta o întreagă compoziție în patru părți. Fiindcă dl Cutare se exprima atît de elegant și avea un aer atît de distins, eram deja într-o anumită măsură pregătit; cu toate acestea, mintea îmi stătea la pachetul lui: ascundea sau nu vreo comoară? Sau poate că el avea pentru mine vreo însărcinare, ceva. Dar chiar de s-ar fi dovedit a fi astfel, ca de obicei tot meteorologia a căpătat primul loc în conversație.

Și după ce am numărat noi toate constelațiile cu putință, dl Cutare a adus ca din întîmplare vorba de dl Fu, un mare savant al Universității din Beijing. Am înțeles atunci că povestește despre trecut, intrînd în partea a doua a conversației. Într-adevăr, acel domn avea un talent uimitor, era strălucitor și avea o ascuțime a condeiului remarcabilă, lucru cu care el însuși era perfect de acord; privirea mea însă aluneca mereu către pachetul lui învelit în hîrtie, așezat pe mașina de scris. Cu toate acestea, nu știu cum, dar sentimentele noastre au început să se armonizeze. Fiecare vorbă a acestui domn avea greutate și era plină de miez.

De la cea de-a doua parte ne-am îndreptat către a treia, după cum era firesc.

Dl Fu e din Sichuan. Or, vezi dumneata, în Sichuan se luptă între ele rudele de sînge, situația nu-i deloc fericită, zice dl Cutare. Mai spune și că a citit revista bilunară "Convorbiri", al cărei redactor sînt (întotdeauna mă bucur atunci cînd cineva îmi spune că a citit revista "Convorbiri"), și că a aflat că în Sichuan au fost patru sute șaptezeci și șase de războaie civile de la întemeierea Republicii. Firește că nu puteam decît să fiu de acord, dar în sinea mea îmi spuneam: "Zău așa, chinezii au prea mult timp liber" - curierul "Criticii literare" avea să sosească pentru articol dintr-o clipă într-alta. De aceea, nu prea mai aveam chef să-i ascult judecățile și să-i admir știința compoziției, ci tare aș fi vrut să-i dau o mînă de ajutor, ca să-și poată termina cea de-a treia parte. Vorbeam deja de o jumătate de oră. În acea clipă, i-aș fi trimis la spînzurătoare pe toți generalii din Sichuan, doar-doar să fi ajuns la adevăratul subiect al discuției, însă nu îndrăzneam să provoc vreo tulburare.

"Negreșit că astăzi vă aduce la mine o treabă însemnată."

"A, nu-i decît un fleac, a spus el, desfăcîndu-și pachetul. Am auzit că sînteți rudă cu dl Hu, redactorul șef al revistei Cutare. Aș putea să vă rog să-i dați acest articol?"

"Dar eu și dl Hu nu sîntem rude cîtuși de puțin; mai mult, nici n-am auzit vreodată de revista de care vorbiți", am răspuns eu cu nesăbuință și fără a sta pe gînduri, simțind cum îmi arunc vorbele cu toată indignarea unui cărturar de mijloc. În clipa aceasta, în aer s-a făcut simțită încordarea, căci o asemenea bruschețe de-a mea nu numai că era cu totul neașteptată, dar îl și umpluse de uimire pe dl Cutare, încît nici unul nu știam dacă să rîdem sau să plîngem. Eram amîndoi plini de regrete după jumătatea de oră petrecută și după bunătatea de compoziție cu introducere, dezvoltare și conținut, ce tocmai avea să ajungă la subiectul său, dar pe care în nesăbuința mea o lăsasem fără încheiere. Vina mea nu era cu nimic mai mică decît a lui Wei Yan dărîmînd lumina de șapte stele. Simțeam atunci amîndoi cum viața omului nu-i decît un vis! Aceasta fiindcă eu mi-am dat seama că-mi irosisem prețioasa dimineață a Crăciunului, iar el, că-și etalase fără nici un folos priceperea în ale astronomiei, istoriografiei și politicii.
N O T E


[1]Xu Zhimo este un cunoscut poet și teoretician din anii '20, în timp ce Gu Hongming și Ling Shu sînt scriitori conservatori.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers