Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


De cu totul altă factură textuală decît precedenta secțiune, Greutățile convingerii celuilalt (12) urmărește și o complet altă perspectivă: Han Fei se concentrează aici pe maniera potrivită pe care trebuie să o urmeze un ministru dornic să își influențeze stăpînul. Cinismul dovedit în sofisticata expunere a cauzelor și motivelor care stau în spatele acțiunilor stăpînitorului - a cărui imagine aici este parcă una complet deformată față de cea sugerată mai sus - se răsfrînge și în istoriile ilustrative de la capăt, dar mai ales în metafora dragonului, care poate fi îmblînzit și călărit de cel ce se dovedește un bun stăpînitor al limbajului. Relația simbiotică preconizată anterior, cea a sprijinului mutual dintre rege și dregător, se dovedește astfel a presupune raporturi de forță bine delimitate: puterii poziției i se opune puterea limbajului, într-un joc funciar orientat către adecvare și potrivire, în care orice fel de valoare este subordonată țelurilor esențiale ale celui care știe să convingă.
Variantele folosite pentru traducere și confruntare sînt aceleași ca mai sus.Hanfeizi: Greutățile convingerii celuilalt
Traducere de Dinu LucaÎntreaga greutate a convingerii celuilalt nu se află în greutatea pe care o întîmpină cunoașterea ta în a-l persuada pe celălalt; nu se află în greutatea pe care o întîmpină priceperea ta argumentativă în a-ți pune în lumină ideile; nu se află în greutatea de a îndrăzni să-ți dai frîu liber ca să poți epuiza (ce ai de spus): întreaga greutate a convingerii celuilalt se află în cunoașterea inimii lui, cea cu care îți poți potrivi persuasiunea.

Dacă celălalt e aflat în căutarea numelui bun iar tu îl convingi (prin referire la) profituri grase, te va vedea ca fiind de soi inferior și de-o seamă cu cei umili și de jos și hotărît că se va lepăda de tine; dacă e aflat în căutarea profiturilor grase iar tu îl convingi prin (referire la) numele bun, te va vedea ca fiind lipsit de minte și îndepărtat de lucruri și de starea de fapt și hotărît că nu va primi (învățătura ta); dacă el e aflat pe ascuns în căutarea profiturilor grase dar la vedere caută numele bun iar tu îl convingi (prin referire la) acesta, pe față te va primi, dar în realitate te va îndepărta; iar dacă îl convingi (prin referire la) profituri grase, pe ascuns se va folosi de vorbele tale, dar la vedere se va lepăda de tine. Acestea (toate) nu se poate să nu le cercetezi.

Lucrările își găsesc împlinire prin tăinuire și dau greș prin dezvăluire: dacă celălalt nu s-a dezvăluit dar vorbele tale au ajuns la lucrările lui ascunse, atunci persoana ta va fi în primejdie. Dacă celălalt la vedere face o lucrare anume dar se folosește de ea în alt scop, iar tu nu știi doar ce-a făcut, ci și de ce-a făcut ce-a făcut, atunci persoana ta va fi în primejdie. Dacă pui la cale o lucrare neobișnuită și e pe potrivă (cu gîndul stăpînului), dar cei iscusiți te ghicesc din afară iar lucrarea ta în afară e dezvăluită, de bună seamă că ție ți se va pune în socoteală (divulgarea ei) și atunci persoana ta va fi în primejdie. Dacă bunăvoința întreagă nu e încă deplină iar în vorbe ai atins deja polul cunoașterii tale, atunci dacă persuasiunea merge și are izbîndă, răsplata e uitată, iar dacă nu merge și dă greș, ești pus la îndoială și persoana ta va fi în primejdie. Dacă cel nobil se află la începutul unei greșeli și tu vorbești limpede de cuviință și de dreaptă judecată și faci provocare relelor lui, atunci persoana ta va fi în primejdie. Dacă cel nobil a izbutit odată (bine) să pună la cale și dorește sieși să-și facă merit din asta iar tu ai știință de aceasta, atunci persoana ta va fi în primejdie. Dacă-l forțezi să acționeze acolo unde nu poate acționa și dacă-l oprești acolo unde nu se poate opri, persoana ta va fi fi în primejdie.

Astfel, dacă-i vorbești despre oamenii măreți, el va socoti că îl (acuzi de) lenevie; dacă-i vorbești despre oamenii mărunți, va socoti că îți arăți greutatea; dacă-i vorbești despre ce-i e pe plac, va socoti că (vrei) să te folosești (de asta) ca să ai pe ce să te sprijini; dacă-i vorbești despre ceea ce urăște, va socoti că (vrei) să-l încerci; dacă-ți îngustezi și micșorezi discursul, va socoti că nu ai iscusință și că ești neîndemînatic; dacă dezbați pe larg despre toate cele, va socoti că (vorbești) prea mult și se va lipsi de tine; dacă înfățișezi ideile cu puține fapte (concrete), atunci va spune că ești temător și sfios și nu duci (vorba) pînă la capăt; dacă prezinți pe larg cu multă cugetare, atunci va spune că ești necioplit și grosolan, semeț și nerespectuos. Aceste greutăți ale persuasiunii nu se poate să nu le cunoști.

Întreaga sarcină a convingerii celuilalt se află în a ști să împodobești lucrurile din care-și face laudă acela și să le înăbuși pe cele de care se rușinează. Dacă el are vreo nevoință numai a lui trebuie să-i arăți că e (pe potrivă) cu morala publică și să-l întărești (în vrerea lui); dacă are gînd josnic și nici nu se poate stăpîni, împodobește-i cu frumusețe (gîndul) dar micșorează (lauda) că n-a făcut fapta; dacă în inimă are culmi dar în realitate nu poate ajunge la ele, adu (în vorbă) lipsurile și scoate la vedere relele (acestor idealuri) și mărește (lauda) că n-a făcut fapta; dacă dorește să se sumețească prin iscusință și pricepere, adu vorba de lucrări diferite dar de același soi, dîndu-i (astfel) mai mare temei și fă-l să se bizuie pe argumentele tale făcîndu-te că nu știi, spre a da sprijin iscusinței lui.

Dacă vrei să-și însușească vorbe de pace, atunci trebuie să o luminezi (pe aceasta) prin frumos nume, dar arată pe nevăzute și cum duce ea la propriul profit; dacă vrei să înfățișezi primejdia și nenorocirea lucrării lui, atunci scoate la lumină cearta și defăimarea (la care va duce aceasta), dar arată pe nevăzute și cum duce ea la propria părere de rău.

Laudă alți oameni care fac aceleași fapte ca și el; plănuiește alte lucrări care se fac potrivit acelorași planuri ca ale lui; de se află unul cu aceeași murdărie ca a lui, trebuie ca mult să împodobești (prin vorbe) faptul că nu e dăunătoare; de se află unul (care a suferit) aceeași înfrîngere ca a lui, trebuie ca strălucitor să împodobești (prin vorbe) faptul că nu e nici o pierdere. Dacă își mărește singur tăria (trupului), nu-i stîrni ura (vorbindu-i) de greutățile (pe care le-a întîmpinat); dacă dă singur curaj hotărîrilor sale, nu-i stîrni mînia (vorbindu-i) de rușinile (pe care le-a pățit); dacă își înțelepțește singur planurile, nu-i stîrni stinghereala (vorbindu-i) de nereușitele lui.

Dacă ideile tale însemnate nu i se pun împotrivă și nu i se opun cu nimic, iar rostirile și cuvintele nu au pricină și frecuș cu nimic din ale lui, vei putea după aceea să-ți dai fără margini frîu liber iscusinței și retoricii: pe această cale vei ajunge îndrăgit, apropiat și dincolo de îndoială și vei izbuti să-ți duci toate vorbele pînă la capăt. Yi Yin a devenit măcelar, Baili Xi a ajuns prizonier[1] - amîndoi pentru a dobîndi (încrederea) celui de sus: aceștia au fost niște înțelepți, dar n-au putut să nu slujească în persoană spre a înainta (în rang): într-atît le-a fost murdărirea! Să te faci însă prin vorbe măcelar sau prizonier și așa să poți fi ascultat și folosit și să salvezi lumea - aceasta nu e lucru de rușine pentru un cavaler înzestrat.

Iar dacă după multă vreme ce s-a petrecut, bunăvoința întreagă e încă deplină, dacă pe ascuns pui la cale dar nu ești pus la îndoială, dacă iei sfadă cu el dar nu ești ținut vinovat, atunci pe față poți despărți ce e profitabil de ce e dăunător spre a-l face să aibă împlinire și de-a dreptul poți să-i arăți binele și răul spre a-i aduce podoabă: în așa fel să vă puteți sprijini unul pe altul - iată desăvîrșirea persuasiunii.

În vechi, ducele Wu din Zheng dorea să atace (statul) Hu așa că mai întîi și-a măritat fata cu stăpînitorul din Hu spre a-i aduce acestuia plăcerea în gînduri, iar apoi și-a întrebat dregătorii toți: "Vreau să mă folosesc de arme: cine poate fi atacat?" Marele ministru Guan Qisi a răspuns: "Hu poate fi atacat." Ducele Wu s-a mîniat și l-a ucis, spunînd: "Hu este o tara frățească, cum de-a zis domnia ta să o atacăm?" Stăpînitorul din Hu a aflat și a socotit ca Zheng îi e apropiată, așa că nu s-a mai pregătit împotriva lui Zheng. Cei din Zheng au atacat pe neașteptate Hu și au cucerit-o. În Song trăia un bogătaș. Cerul a dat odată ploaie mare iar zidurile casei i-au fost stricate. Fiul lui a spus: "Dacă nu le zidim (la loc), de bună seamă că o să vină tîlharii." Tatăl vecinului său a zis și el același lucru. La căderea nopții, mare pagubă într-adevăr i s-a adus averii sale. Familia lui l-a socotit foarte iscusit pe fiu, dar l-a suspectat pe tatăl vecinului. Spusele amîndurora (și ale lui Guan Qisi, și ale tatălui vecinului) erau pe potrivă (cu faptele), dar cel însemnat a fost ucis, iar cel mărunt a fost suspectat: așadar nu a ști este greu, ci a stăpîni (bine) ceea ce știi este greu. Astfel, vorbele lui Rao Chao au fost pe potrivă și a fost socotit un înțelept în Jin, dar a fost ucis în Qin.[2] Acestea (toate) nu se poate să nu le examinezi.

În vechi, Mi Zixia era favoritul stăpînului din Wei. Potrivit legii din Wei, cel ce mîna în ascuns carul stăpînului era pedepsit prin tăierea picioarelor. Mama lui Mi Zixia s-a îmbolnăvit și cineva s-a strecurat în aceeași noapte să-l înștiințeze pe acesta. Mi Zi a măsluit (porunca stăpînului) și-a plecat mînîndu-i carul. Stăpînul a auzit și a socotit-o o faptă vrednică, spunînd: "Cîtă pietate filială! Din pricina mamei a uitat de pedeapsa cu tăierea picioarelor!" În altă zi, se plimba cu stăpînul prin livadă cînd o piersică pe care o mînca i s-a părut prea dulce și n-a mai putut s-o termine, așa că i-a dat jumătate stăpînului. Acesta a spus: "Cît mă iubește! A uitat de pofta gurii lui spre a mă hrăni pe mine." Cînd însă atracțiile lui Mi Zi au pălit și iubirea s-a slăbit, el s-a făcut odată vinovat față de stăpîn, care a spus: "Chiar așa, el a măsluit (un ordin) ca să-mi mîne carul și m-a hrănit cu un rest de piersică." Deci acțiunile lui Mi Zi nu  s-au schimbat față de început, însă pricina pentru care la început a fost socotit vrednic iar apoi a căpătat pedeapsă a fost schimbarea dragostei în ură. Așadar, de ești iubit de stăpîn, iscusința ta se potrivește (cu gîndul lui) și dragul de tine sporește; de ești urît de stăpîn, iscusința ta nu se potrivește (cu gîndul lui), ești pedepsit și îndepărtarea de tine se mărește. Iată de ce cavalerii care (vor să) mustre, să convingă, să discute sau să expună nu pot să nu examineze iubirea sau ura stăpînului: de-abia după aceea pot (porni să-l) convingă.

Dragonul este și el una dintre tîrîtoare, dar îmblînzindu-l, te poți apropia de el și-l poți încăleca; el are însă sub gît solzi în răspăr de un chi în diametru de care dacă omul se atinge, hotărît că îl omoară. Și stăpînul oamenilor are solzi în răspăr: dacă poți să nu te atingi de solzii lui în răspăr, atunci ai sorți de izbîndă.
N O T E


[1]Yi Yin este unul din curtenii întemeietorului dinastiei Shang, Tang Împlinitorul, care a îndeplinit dregătorii mărunte înainte de a ajunge omul de încredere al suveranului; Baili Xi a fost răscumpărat din prizonierat de ducele Mu din Qin pe cinci piei de capră înainte de a crește în rang la curte.

[2]Rao Chao a fost un curtean în Qin care a citit corect intențiile statului Jin, fără însă ca sfatul său să fie urmat de propriul duce.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers